Usługi dodatkowe

Oferujemy

Konsultacje dotyczące


 • programów i działań oraz wyboru najlepszego źródła finansowania,
 • wysokości alokacji na poszczególne działania,
 • kryteriów wyborów projektów,
 • wydatków kwalifikowanych,
 • harmonogramów naborów wniosków,
 • danych kontaktowych instytucji odpowiedzialnych za ogłaszanie naboru i ocenę wniosków,
 • ścieżek postępowania przy współpracy z instytucjami nadzorującymi,
 • planu działania przy rozwiązywaniu danego problemu.

Przygotowanie i opiniowanie odwołań


 • przygotowanie odwołania lub zaopiniowanie odwołania przygotowanego przez Klienta,
 • bieżące konsultacje dotyczące poszczególnych aspektów odwołania.

Weryfikacja wniosku


 • analiza wniosku przeprowadzona w siedzibie CERT Sp. z o.o. lub u Klienta,
 • doradztwo w zakresie dalszego postępowania z samodzielnie sporządzonym wnioskiem (plany, modyfikacje).

Szkolenia z rozliczania dotacji


 • po napisaniu wniosku przez CERT Sp. z o.o. (w przypadku opcji bez rozliczenia),
 • w przypadku napisania wniosku samodzielnie przez Klienta.

Usługi pozostałe


 • sporządzenie biznesplanu dla banku,
 • przygotowanie Klienta do kontroli unijnej,
 • organizacja misji gospodarczych.