Obszary zastosowania ePUAP

  • Udostępnianie usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura wykorzystywana przez Instytucje Publiczne do udostępniania własnych usług.
  • Zintegrowany dostęp do usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura dla zintegrowanego(„odresortowionego”,„odmiejscowionego”),ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wykorzystywanych usług publicznych.
  • Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. ePUAP jako repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
  • Portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy dla „organizacji interoperacyjności”.