Nasze projekty

Wdrożenie technologii “DuoGRAN” przy produkcji innowacyjnego nawozu mineralno-organicznego.

Realizowany projekt dotyczy wdrożenia przez Wnioskodawcę własnej technologii B+R oraz uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowego w stosunku do dotychczas wytwarzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towaru oraz procesu. Celem głównym projektu jest wdrożenie innowacji technologicznej, będącej wynikiem prac B+R. Prace te mające postać prac rozwojowych, umożliwią wytwarzanie nowego nawozu mineralno-organicznego. W wyniku realizacji projektu wdrożona zostanie opracowana przez Wnioskodawcę wraz z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie technologia “DuoGRAN” wytwarzania nawozu mineralno-organicznego KaliumDYNAMIC. Nawóz ten produkowany będzie na bazie kredy jeziornej z dodatkiem komponentów waloryzujących. Jest to innowacyjna technologia polegająca na granulacji kredy jeziornej waloryzowanej (uzdatnianej) innymi dodatkami mineralnymi jak i organicznymi, w tym osadu komunalnego, jako inteligentnego, ekologicznego nawozu przeznaczonego dla ogrodnictwa i rolnictwa. Zakres rzeczowy projektu dotyczy zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędne do wdrożenia danej technologii. W projekcie zakłada się wdrożenie opracowanej technologii produkcji takiej właśnie formy nawozu wykonywanej w oparciu o wdrożona technologię w trzech procesach technologicznych tj. peletowanie, granulowanie talerzowe oraz w układzie kombinowanym. Nowa technologia jest innowacyjnym rozwiązaniem w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umożliwia produkcję przeznaczonego do sprzedaży gotowego produkt - nawozu mineralno - organicznego, wytworzonego przez beneficjenta w wyniku realizacji inwestycji. Nawóz ten nie jest obecnie dostępny na rynku zarówno w asortymencie nawozów mineralnych jak i mineralno-organicznych. Istotne jest, że produkt będzie miał przewagę jakościową nad tradycyjnymi nawozami wapniowymi, które są aktualnie podstawowym nawozem na rynku, ze względu na jego unikalną technologię produkcji, która pozwala stosować dodatki wzbogacające i wpływa na poprawę przyswajalności nawozu. Całkowite nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia wyniosą netto 10,03 mln zł, ich główny zakres dotyczy budowy hali produkcyjnej oraz zakupu linii technologicznej. Finansowanie przewidziane jest z kredytu technologicznego w wysokości 7,49 mln zł (premia technologiczna 5,52 mln zł) oraz wkładu własnego Wnioskodawcy w kwocie 2,54 mln zł. powyższych technologii.