Fotowoltaika

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Wikipedia

Unikalne korzyści z instalacji fotowoltaicznych

  • Elektrownie słoneczne nie ingerują w otoczenie
  • Panele fotowoltaiczne nie zatruwają środowiska, nie produkują żadnych odpadów i nie emitują hałasu
  • Fotowoltaika ma szeroki zakres zastosowań – od gadżetów po wielkie systemy BIPV
  • Modularny charakter instalacji pozwala na skalowanie inwestycji
  • Po zamontowaniu panele fotowoltaiczne nie wymagają żadnej obsługi
  • Inwestycja w system PV zwróci się poniżej 10 lat, zależnie od stopnia nasłonecznienia i wielkości instalacji, a każdy następny rok pracy paneli przekłada się na czysty zysk dla inwestora
  • Fotowoltaika ma największy potencjał pośród odzyskiwalnych źródeł energii (OZE)

Europa stawia na energię odnawialną

70% zainstalowanej w europejskim sektorze energetyki w 2011 roku mocy wytwórczej pochodziło ze źródeł odnawialnych (łącznie 30 GW).
Spośród wszystkich technologii dominującym źródłem jest fotowoltaika z łączną zainstalowaną mocą w 2011 roku wynoszącą 21 GW, co stanowi aż 47% całkowitej zainstalowanej mocy.
Na drugim miejscu, z mniejszymi udziałami plasują się elektrownie gazowe − 21,6% zainstalowanej mocy (9,72 GW) oraz elektrownie wiatrowe − 21,4% (9,61 GW).
Liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych są Niemcy (24 700 MW mocy paneli słonecznych).