NFOŚiGW

Misja NFOŚiGW brzmi:

Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska

Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest:

Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT”– to zapis wizji w realizowanej obecnie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: E – ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju),
F – finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej),
E – elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców),
K – kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej),
T – transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty).