Materiały do pobrania

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.ncbr.gov.pl/
Sprawdź terminy naborów wniosków o dotacje
unijne dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców)
oraz dużych firm w ramach programów
krajowych i regionalnych
Pobierz Uzupełnij i wyślij e-mailem, lub
wydrukuj uzupełnij i prześlij faxem.
Dowiedz się, czy masz szansę na
pozyskanie dotacji unijnych.